Budoclub Hajime is een vereniging met als doel het bevorderen van beweging door middel van de beoefening van Japanse krijgskunsten.

Wij zijn een vereniging en geen sportschool en daarom is er geen winstmotief. Alle inkomsten vloeien terug naar de leden door middel van lessen en andere gerelateerde verenigingsactiviteiten. Het verenigingsleven staat bij ons hoog in het vaandel.

Alle activiteiten worden door de leden zelf uitgevoerd, omdat zij daar plezier in hebben en uit hart voor de sport. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de andere leden en wij promoten de betrokkenheid van ouders van onze junior leden.
Naast onze dojo hebben wij een grote, eigen kantine, waar we gezellig napraten en regelmatig leuke activiteiten organiseren.

Vanuit de kantine is er mooi zicht op onze vaste judomat. In de dojo zelf is er een ruime tribune met zo'n 150 zitplaatsen.

Opgericht op 27 september 1955 als Sportvereniging Hajime, werd deze in de volksmond Judo-club Hajime genoemd. Destijds gericht op het onderwijzen van het judo aan Christelijke jongens, is er sinds die tijd is heel wat veranderd.  Toen in 2016 voormalig Budogenootschap Musashi zich aansloot bij de verenging en daarmee het aikido en het iaido werd toegevoegd aan het lesaanbod, ging zij verder als budoclub Hajime.

In 2020 bestond de verenging alweer 65 jaar. Het deze rijke historie maakt dat er veel ervaring in huis is en er les kan worden gegeven alle leeftijden. Zowel beginners als veteranen, voor elk niveau en leeftijdsgroep kan er een les worden aangeboden. Onze gediplomeerd leraren zorgen ervoor dat de trainingen in goede banen worden geleid.
De hoofdtrainer zorgt er met de andere trainers voor dat zij hun kennis op peil houden en op de hoogte blijven van wat er nationaal en internationaal aan nieuwe technieken bijkomt.

Ieder half jaar vinden er voor het judo graduaties (examens voor een hogere band of slip) plaats. Dit is een speciale dag die wij in clubverband organiseren.
Jaarlijks wordt er in december een aikido districtstage georganiseerd, waarbij wij de dojo voor alle aikidoka in Nederland openstellen.
Op verschillende momenten bezoeken wij als vereniging wedstrijden in de regio (en soms daarbuiten!) en is er een actief wedstrijdteam.

Hajime is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN), die op haar beurt weer is aangesloten bij de Internationale Judo Federatie. Wij geven onze judoënde leden op bij de JBN, aikidoka worden aangemoedigd zelf lid te worden. Dit lidmaatschap is nodig om te kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden. Daarnaast registreert de JBN de banden die de leden hebben behaald. Zonder deze registratie wordt een band niet erkend. Tenslotte is bij het lidmaatschap van de JBN een aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen. De contributie van de JBN staat los van de clubcontributie.
Daarnaast is Hajime ook aangesloten bij de Nederlandse Kendo Renmei (NKR), waarbij het iaido in Nederland is ondergebracht. Zij verzorgen de examens, Centrale Trainingen en interessante stages. Iaidoka worden aangemoedigd zich aan te melden bij de NKR.